Kinderdiabetesteam

Diabetes team Alrijne Ziekenhuis

De polikliniek kindergeneeskunde heeft een multidisciplinair team voor kinderen met diabetes. Tijdens de behandeling helpen wij uw kind met diabetes om te gaan.

Aandacht voor alle aspecten

Wij hebben aandacht voor alle aspecten van diabetes: medische zaken, voeding en psychosociale zaken. Alle vormen van behandeling voor diabetes worden aangeboden in Alrijne Ziekenhuis. Ook is er ook veel aandacht voor het welzijn van kinderen. De artsen en therapeuten behandelen de kinderen volgens de meest recente nationale protocollen, die gebaseerd zijn op de protocollen van de ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes).

De behandeling

De behandeling vindt poliklinisch plaats: vier keer per jaar worden de kinderen ter controle gezien. Een keer per jaar wordt gescreend op complicaties die bij diabetes kunnen voorkomen. Soms wordt ook de oogarts ingeschakeld.
De diabetes verpleegkundige begeleidt kinderen met diabetes en hun ouders niet alleen in het ziekenhuis maar ook thuis en op school, indien nodig. Ook de GZ-psycholoog verricht huisbezoeken, indien gewenst.

Vanaf 17 jaar

Vanaf 17 jaar wordt uw kind voorbereid op de overgang van kindergeneeskunde naar de volwassen interne geneeskunde in de zogenaamde ‘transitie polikliniek’. Dit traject duurt een jaar, waarna uw kind afscheid neemt van kindergeneeskunde en behandeld worden door de internist.

Kinderdiabetesteam

Het multidisciplinaire kinderdiabetesteam van het Alrijne Ziekenhuis bestaat uit:
• Kinderartsen: Hester Havers, Jos Gosen, Annique van den Broek en Paul Ooijevaar
• Diabetesverpleegkundigen: Els van den Bosch, Carla van der Voorde, Anita Dijkhuizen en Brenda Waelpoel-van Erve
• GZ-psycholoog: Marjan Postuma
• Diëtisten: Fraukje Rietkerk, Tosca Kasdiran, Saskia van der Lee, Martine Botermans en Jolanda Gijsman