GZ-psycholoog

De rol van de gezondheidszorgpsycholoog in het kinderdiabetesteam

Als je als kind diabetes krijgt  verandert er opeens heel veel in je leven. Het  roept bij ieder kind gevoelens op die hij of zij op zijn eigen manier verwerkt. De psycholoog  staat met kinderen  en jongeren  stil bij hun beleving van de diabetes en de betekenis ervan in hun leven van alledag. Dit doet ze afhankelijk van de leeftijd door middel van gesprekken, verbeeldende technieken en spel. Ook probeert zij hen bewust te maken welke invloed hun gedrag op hun ziekte en op hun kwaliteit van leven heeft.

De psycholoog richt zich niet alleen op het kind,  maar ook op zijn ouders. De meeste ouders hebben behoefte aan hulp bij de verwerking van de gevoelens die horen bij het leren leven met een kind met een chronische ziekte. De  psycholoog ondersteunt ouders om zo positief mogelijk met de aandoening van hun kind om te gaan. Zij staan vaak onder enorme druk, een ziek kind is van invloed op het hele gezin. Ook de broertjes en zusjes worden bij de begeleiding betrokken middels een gezinsgesprek thuis,  het meedoen aan de educatie of door hen mee uit te nodigen bij de leuke activiteiten die we samen met de diabetes-oudergroep organiseren voor de kinderen en jongeren met diabetes.

Een GZ-psycholoog in het diabetesteam is laagdrempelig: ouders kunnen makkelijk contact opnemen om een keer langs te komen zonder verwijzing of wachtlijst. Ook kunnen de kinderarts en diabetesverpleegkundige psychologische begeleiding adviseren.