Diabetesverpleegkundige

Het werk van de kinderdiabetesverpleegkundige omvat 3 aspecten:

 • De kinderdiabetesverpleegkundige coördineert in samenspraak met het kind en/of ouders de zorg rondom diabetes.
  Deze zorg wordt afgestemd op het dagelijks leven en de behoeften van het kind en/of ouders. Het kind en/of ouders zijn daarin de (ervarings)deskundigen. De kinderdiabetesverpleegkundige voegt haar kennis en kunde op het gebied van de behandeling van diabetes daaraan toe. Samen nemen ze de verschillende behandelopties door en worden er afspraken gemaakt over gezondheid en zorg.
 • Daarnaast is goede educatie rondom de zorg van diabetes belangrijk voor het kind, afgestemd op zijn leeftijd. De kinderdiabetesverpleegkundige heeft tot taak om kennis en vaardigheden over te dragen die op dat moment voor de zelfzorg en zelfmanagement van diabetes nodig zijn.
  Het begrip zelfmanagement omvat een breed scala aan activiteiten waarmee het kind (en zijn ouders) bijdraagt aan de zorg voor zijn ziekte, zoals:

  • zelfbehandeling en zelfmonitoring
  • het coördineren van de eigen zorg
  • effectief communiceren met zorgverleners
  • actief meedenken bij het nemen van beslissingen.
 • De diabetesverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor kind en ouders bij vragen of problemen.