Missie & doelen

Missie

Het bieden van een platform voor ouders van kinderen met diabetes, om elkaar te ontmoeten, te informeren en te ondersteunen om de zorg voor hun kind en de kwaliteit van leven voor kind en gezin op een zo hoog mogelijk plan te brengen.

Doelen

Uit onze missie komen de volgende doelen voort:

  • informatie uitwisselen over ervaringen met diabetes
  • een klankbord bieden voor (nieuwe) ouders en kinderen met diabetes
  • bevorderen van kwaliteit van leven van het kind en het gezin

De stichting wil deze doelen onder meer verwezenlijken door:

  • ontmoetingen en activiteiten te organiseren voor ouders van kinderen met diabetes
  • fondsen te werven voor deze activiteiten en voor het (mede) financieren van nieuwe technische ontwikkelingen in de diabeteszorg
  • het uitwisselen van informatie via een website en het actief promoten van de stichting
  • invulling te geven aan ouderparticipatie in de diabeteszorg