Sponsors

bakkerPrint

hr_ict_banner

De activiteiten van de Stichting Diabetesouders Regio Leiden hebben als belangrijkste doel ontmoeting, voorlichting, ondersteuning en plezier voor kinderen met diabetes en hun ouders in de regio Leiden.

Onbezorgd kind zijn is niet meer echt mogelijk als je diabetes hebt. Een zware consequentie voor ouders/verzorgers en kind. Door het organiseren van leeftijd- en lotgenotencontact kun je steun vinden bij elkaar, van elkaar leren en gewoon samen leuke dingen doen in een veilige setting van mensen die de ziekte begrijpen en kunnen ondersteunen. Er zijn zoveel dimensies aan leven met en zorgen voor diabetes. Nieuwe inzichten opdoen door goede voorlichtingsactiviteiten door professionals en bovenal leren van elkaar zorgt voor een betere diabeteszorg. En voor de kinderen zorgt het voor herkenning en het gevoel niet alleen te zijn met deze ziekte. Van deze beleving gaat heel veel kracht uit voor kinderen die dagelijks belast zijn en veel moeten doen en laten om met deze ziekte te leven.

Een ander belangrijk doel is om in het kader van patiëntenparticipatie, namens de ouders, samen te werken met de Leidse ziekenhuizen en om, in overleg met de achterban van ouders, een collectieve stem te laten horen over de diabeteszorg voor onze kinderen. De Stichting Diabetesouders Regio Leiden wil er met haar activiteiten aan bijdragen dat ouders in staat zijn hun kinderen gezond en gelukkig groot te brengen.

Bijdragen aan dit doel

Hoe geweldig zou het zijn als u zich dit belang aantrekt en hier persoonlijk, materieel of financieel aan bij wil dragen. Om onze doelen te realiseren zijn wij afhankelijk van sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Er zijn verschillende manieren om de Stichting Diabetesouders Regio Leiden te steunen.

Sponsoring

Sponsoring is het eenmalig of periodiek financieel steunen van een doel waarvoor u een tegenprestatie mag verwachten. Als vaste of eenmalig gulle sponsor kunnen wij, indien gewenst, zorgen voor naamsbekendheid op onze website en andere communicatie-uitingen. U kunt ook denken aan een eventuele aanwezigheid en/of inhoudelijke bijdrage aan onze evenementen. Dergelijke sponsoring is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Donaties

Doneren is het belangeloos schenken van geld aan een doel die u aan het hart gaat. Natuurlijk hopen wij dat dat doel de Stichting Diabetesouders Regio Leiden is. U kunt persoonlijk of als bedrijf een gift storten om de doelstellingen van de Stichting te steunen. Deze steun wordt door ons uiteraard ontzettend gewaardeerd. Donaties en giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Vrijwilliger worden

Onze Stichting draait op vrijwilligers. Grotendeels ouders van kinderen met diabetes die het belangrijk vinden om op een positieve en actieve manier bij te dragen aan de wereld van hun kinderen. Iedereen die ons een warm hart toedraagt is heel welkom om zich als vrijwilliger aan de Stichting te verbinden. De Stichting heeft leuke vrijwilligersfuncties in het bestuur en de verschillende commissies. Daarnaast zijn er voor elk te organiseren evenement altijd handen nodig. Meld u aan!

Of…?

Er zijn nog veel andere inhoudelijke, creatieve, praktische manieren te bedenken waarop u zich in kunt zetten voor de Stichting Diabetesouders Regio Leiden. U kunt hierbij denken aan het ter beschikking stellen van een locatie, het (kosteloos) geven van een interessante lezing/workshop, verzorgen van catering bij een evenement, doneren van goodies voor de kinderen, het creatief invullen van een activiteit voor de kinderen (u zou maar ballonnenclown zijn..) e.d. Wilt u, op een manier die binnen uw interesse of mogelijkheden ligt, iets betekenen voor de Stichting kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Wilt u zich melden als sponsor, donateur of vrijwilliger of op een andere ondersteuning geven aan de Stichting Diabetesouders Regio Leiden kunt u contact met ons zoeken via het contactformulier op de site. Wij maken dan graag met u kennis om te bespreken hoe we kunnen samenwerken